کمترین: 
8785
بیشترین: 
8803
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8789
زمان: 
11/18 15:20
قیمت دلار کانادا امروز 18 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 بهمن 1397 , 8789 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":8797},{"date":"1397/11/18 11:40","price":8798},{"date":"1397/11/18 11:50","price":8802},{"date":"1397/11/18 12:00","price":8790},{"date":"1397/11/18 12:20","price":8785},{"date":"1397/11/18 12:30","price":8793},{"date":"1397/11/18 12:40","price":8797},{"date":"1397/11/18 13:10","price":8798},{"date":"1397/11/18 13:20","price":8796},{"date":"1397/11/18 13:30","price":8797},{"date":"1397/11/18 13:40","price":8796},{"date":"1397/11/18 13:50","price":8803},{"date":"1397/11/18 14:00","price":8799},{"date":"1397/11/18 14:10","price":8798},{"date":"1397/11/18 14:20","price":8796},{"date":"1397/11/18 14:30","price":8794},{"date":"1397/11/18 14:50","price":8796},{"date":"1397/11/18 15:10","price":8793},{"date":"1397/11/18 15:20","price":8789}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398