کمترین: 
10585
بیشترین: 
10611
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10609
زمان: 
11/18 15:10
قیمت ین ژاپن امروز 18 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 بهمن 1397 , 10609 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":10602},{"date":"1397/11/18 11:50","price":10611},{"date":"1397/11/18 12:00","price":10597},{"date":"1397/11/18 12:10","price":10585},{"date":"1397/11/18 14:00","price":10597},{"date":"1397/11/18 15:10","price":10609}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398