کمترین: 
1727
بیشترین: 
1729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1727
زمان: 
11/18 12:00
قیمت یوان چین امروز 18 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 بهمن 1397 , 1727 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":1728},{"date":"1397/11/18 11:50","price":1729},{"date":"1397/11/18 12:00","price":1727}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398