کمترین: 
2215
بیشترین: 
2229
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2215
زمان: 
11/18 15:10
قیمت لیر ترکیه امروز 18 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 2215 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":2225},{"date":"1397/11/18 11:30","price":2223},{"date":"1397/11/18 11:40","price":2229},{"date":"1397/11/18 11:50","price":2217},{"date":"1397/11/18 12:10","price":2215},{"date":"1397/11/18 12:20","price":2217},{"date":"1397/11/18 12:30","price":2220},{"date":"1397/11/18 12:40","price":2218},{"date":"1397/11/18 12:50","price":2220},{"date":"1397/11/18 13:00","price":2218},{"date":"1397/11/18 13:10","price":2220},{"date":"1397/11/18 13:20","price":2218},{"date":"1397/11/18 13:50","price":2222},{"date":"1397/11/18 14:00","price":2221},{"date":"1397/11/18 14:30","price":2220},{"date":"1397/11/18 14:40","price":2218},{"date":"1397/11/18 15:10","price":2215}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398