کمترین: 
1590000
بیشترین: 
1610000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1592000
زمان: 
11/18 12:45
قیمت مثقال طلا امروز 18 بهمن 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 18 بهمن 1397 , 1592000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:10","price":1610000},{"date":"1397/11/18 11:25","price":1592000},{"date":"1397/11/18 11:55","price":1591000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":1590000},{"date":"1397/11/18 12:45","price":1592000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398