کمترین: 
489430
بیشترین: 
495590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
490050
زمان: 
11/18 12:45
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 18 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 18 بهمن 1397 , 490050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:10","price":495590},{"date":"1397/11/18 11:25","price":490050},{"date":"1397/11/18 11:55","price":489740},{"date":"1397/11/18 12:00","price":489430},{"date":"1397/11/18 12:45","price":490050}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398