کمترین: 
367080
بیشترین: 
371690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
367540
زمان: 
11/18 12:45
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 18 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 18 بهمن 1397 , 367540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:10","price":371690},{"date":"1397/11/18 11:25","price":367540},{"date":"1397/11/18 11:55","price":367310},{"date":"1397/11/18 12:00","price":367080},{"date":"1397/11/18 12:45","price":367540}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398