کمترین: 
23.36
بیشترین: 
24.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.5
زمان: 
11/18 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 18 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 23.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:08","price":23.96},{"date":"1397/11/18 11:32","price":24.07},{"date":"1397/11/18 12:08","price":23.94},{"date":"1397/11/18 12:32","price":23.9},{"date":"1397/11/18 13:08","price":23.83},{"date":"1397/11/18 13:32","price":23.95},{"date":"1397/11/18 14:08","price":23.71},{"date":"1397/11/18 14:32","price":23.6},{"date":"1397/11/18 15:08","price":23.71},{"date":"1397/11/18 15:32","price":23.72},{"date":"1397/11/18 16:32","price":23.53},{"date":"1397/11/18 17:08","price":23.61},{"date":"1397/11/18 17:32","price":23.62},{"date":"1397/11/18 18:32","price":23.39},{"date":"1397/11/18 19:08","price":23.5},{"date":"1397/11/18 19:32","price":23.45},{"date":"1397/11/18 20:08","price":23.36},{"date":"1397/11/18 20:32","price":23.46},{"date":"1397/11/18 21:08","price":23.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398