کمترین: 
4130000
بیشترین: 
4217000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4150000
زمان: 
11/18 15:06
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 18 بهمن 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 4150000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:06","price":4217000},{"date":"1397/11/18 11:24","price":4157000},{"date":"1397/11/18 11:30","price":4137000},{"date":"1397/11/18 11:36","price":4147000},{"date":"1397/11/18 11:48","price":4151000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":4130000},{"date":"1397/11/18 12:06","price":4140000},{"date":"1397/11/18 12:24","price":4150000},{"date":"1397/11/18 13:00","price":4160000},{"date":"1397/11/18 13:06","price":4150000},{"date":"1397/11/18 13:12","price":4160000},{"date":"1397/11/18 13:24","price":4150000},{"date":"1397/11/18 13:36","price":4170000},{"date":"1397/11/18 13:42","price":4160000},{"date":"1397/11/18 13:54","price":4170000},{"date":"1397/11/18 14:00","price":4160000},{"date":"1397/11/18 14:24","price":4150000},{"date":"1397/11/18 14:48","price":4160000},{"date":"1397/11/18 15:06","price":4150000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398