کمترین: 
13650
بیشترین: 
13650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13650
زمان: 
11/18 10:20
قیمت یورو امروز 18 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 18 بهمن 1397 , 13650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 10:20","price":13650}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398