کمترین: 
11645
بیشترین: 
11660
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11645
زمان: 
11/18 12:00
قیمت دلار امروز 18 بهمن 1397
قیمت دلاردر تاریخ 18 بهمن 1397 , 11645 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 10:20","price":11650},{"date":"1397/11/18 11:50","price":11660},{"date":"1397/11/18 12:00","price":11645}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398