کمترین: 
63.9
بیشترین: 
63.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.9
زمان: 
11/18 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 18 بهمن 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 63.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":63.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398