کمترین: 
13419.8
بیشترین: 
13419.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13419.8
زمان: 
11/18 09:20
قیمت بات تایلند امروز 18 بهمن 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 18 بهمن 1397 , 13419.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":13419.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398