کمترین: 
1029.8
بیشترین: 
1029.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1029.8
زمان: 
11/18 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 1029.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":1029.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398