کمترین: 
3097.7
بیشترین: 
3097.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3097.7
زمان: 
11/18 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 بهمن 1397 , 3097.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":3097.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398