کمترین: 
3010.7
بیشترین: 
3010.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3010.7
زمان: 
11/18 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 18 بهمن 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 18 بهمن 1397 , 3010.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":3010.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398