کمترین: 
351.6
بیشترین: 
351.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.6
زمان: 
11/18 09:20
قیمت دینار عراق امروز 18 بهمن 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 351.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":351.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398