کمترین: 
13818.3
بیشترین: 
13818.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13818.3
زمان: 
11/18 09:20
قیمت دینار کویت امروز 18 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 13818.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":13818.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398