کمترین: 
491.4
بیشترین: 
491.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
491.4
زمان: 
11/18 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 18 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 491.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":491.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398