کمترین: 
639.2
بیشترین: 
639.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
639.2
زمان: 
11/18 09:20
قیمت کرون دانمارک امروز 18 بهمن 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 639.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":639.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398