کمترین: 
456.3
بیشترین: 
456.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
456.3
زمان: 
11/18 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 18 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 بهمن 1397 , 456.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":456.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398