کمترین: 
4188.5
بیشترین: 
4188.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4188.5
زمان: 
11/18 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 4188.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":4188.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398