کمترین: 
3819.6
بیشترین: 
3819.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3819.6
زمان: 
11/18 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 18 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 بهمن 1397 , 3819.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":3819.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398