کمترین: 
803.5
بیشترین: 
803.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
803.5
زمان: 
11/18 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 18 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 803.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":803.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398