کمترین: 
5431.2
بیشترین: 
5431.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5431.2
زمان: 
11/18 09:20
قیمت پوند امروز 18 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 18 بهمن 1397 , 5431.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":5431.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398