کمترین: 
4770.6
بیشترین: 
4770.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4770.6
زمان: 
11/18 09:20
قیمت یورو امروز 18 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 18 بهمن 1397 , 4770.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 09:20","price":4770.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398