کمترین: 
106.1
بیشترین: 
107.46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
106.55
زمان: 
11/18 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 106.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 01:30","price":106.34},{"date":"1397/11/18 02:00","price":106.4},{"date":"1397/11/18 09:00","price":106.75},{"date":"1397/11/18 10:30","price":107.02},{"date":"1397/11/18 11:00","price":106.8},{"date":"1397/11/18 13:30","price":107.2},{"date":"1397/11/18 14:00","price":107.37},{"date":"1397/11/18 16:30","price":107.46},{"date":"1397/11/18 17:00","price":107.22},{"date":"1397/11/18 19:30","price":106.67},{"date":"1397/11/18 20:00","price":106.84},{"date":"1397/11/18 22:30","price":106.1},{"date":"1397/11/18 23:00","price":106.55}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398