کمترین: 
1303.2
بیشترین: 
1307.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1306.76
زمان: 
11/18 16:30
قیمت اونس طلا امروز 18 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 18 بهمن 1397 , 1306.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 01:30","price":1306.50},{"date":"1397/11/18 04:00","price":1307.69},{"date":"1397/11/18 04:30","price":1307.10},{"date":"1397/11/18 07:30","price":1303.92},{"date":"1397/11/18 08:30","price":1303.20},{"date":"1397/11/18 09:30","price":1304.00},{"date":"1397/11/18 10:30","price":1304.90},{"date":"1397/11/18 11:00","price":1305.26},{"date":"1397/11/18 11:30","price":1304.76},{"date":"1397/11/18 13:30","price":1305.93},{"date":"1397/11/18 16:30","price":1306.76}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398