کمترین: 
3438.9
بیشترین: 
3455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3438.9
زمان: 
11/18 23:00
قیمت بیت کوین امروز 18 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 بهمن 1397 , 3438.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 01:30","price":3444.6},{"date":"1397/11/18 02:00","price":3448.9},{"date":"1397/11/18 04:00","price":3452},{"date":"1397/11/18 05:00","price":3448.2},{"date":"1397/11/18 07:30","price":3452.6},{"date":"1397/11/18 08:00","price":3450.9},{"date":"1397/11/18 09:00","price":3451.7},{"date":"1397/11/18 10:30","price":3452.8},{"date":"1397/11/18 11:00","price":3445.1},{"date":"1397/11/18 13:30","price":3449.5},{"date":"1397/11/18 14:00","price":3454.6},{"date":"1397/11/18 16:30","price":3455},{"date":"1397/11/18 17:00","price":3445},{"date":"1397/11/18 19:30","price":3451},{"date":"1397/11/18 20:00","price":3447.1},{"date":"1397/11/18 22:30","price":3442.1},{"date":"1397/11/18 23:00","price":3438.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398