کمترین: 
62.07
بیشترین: 
62.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.07
زمان: 
11/17 19:08
قیمت نفت اوپک امروز 17 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 62.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 19:08","price":62.07}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398