کمترین: 
2475.7
بیشترین: 
2475.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.7
زمان: 
11/17 13:26
قیمت منات آذربایجان امروز 17 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 2475.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":2475.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398