کمترین: 
13430.4
بیشترین: 
13430.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13430.4
زمان: 
11/17 13:26
قیمت بات تایلند امروز 17 بهمن 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 17 بهمن 1397 , 13430.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":13430.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398