کمترین: 
1029.6
بیشترین: 
1029.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1029.6
زمان: 
11/17 13:26
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 1029.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":1029.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398