کمترین: 
3104.8
بیشترین: 
3104.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3104.8
زمان: 
11/17 13:26
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 بهمن 1397 , 3104.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":3104.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398