کمترین: 
3012.3
بیشترین: 
3012.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3012.3
زمان: 
11/17 13:26
قیمت روپیه پاکستان امروز 17 بهمن 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 3012.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":3012.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398