کمترین: 
11170.2
بیشترین: 
11170.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.2
زمان: 
11/17 13:26
قیمت دینار بحرین امروز 17 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 11170.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":11170.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398