کمترین: 
351.9
بیشترین: 
351.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.9
زمان: 
11/17 13:26
قیمت دینار عراق امروز 17 بهمن 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 351.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":351.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398