کمترین: 
10923.3
بیشترین: 
10923.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.3
زمان: 
11/17 13:26
قیمت ریال عمان امروز 17 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 10923.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":10923.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398