کمترین: 
1120.1
بیشترین: 
1120.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120.1
زمان: 
11/17 13:26
قیمت ریال عربستان امروز 17 بهمن 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 1120.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":1120.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398