کمترین: 
13832.9
بیشترین: 
13832.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13832.9
زمان: 
11/17 13:26
قیمت دینار کویت امروز 17 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 13832.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":13832.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398