کمترین: 
494.7
بیشترین: 
494.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494.7
زمان: 
11/17 13:26
قیمت کرون نروژ امروز 17 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 494.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":494.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398