کمترین: 
460.6
بیشترین: 
460.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
460.6
زمان: 
11/17 13:26
قیمت کرون سوئد امروز 17 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 بهمن 1397 , 460.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":460.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398