کمترین: 
56.2
بیشترین: 
56.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.2
زمان: 
11/17 13:26
قیمت افغانی امروز 17 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 56.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":56.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398