کمترین: 
4200.3
بیشترین: 
4200.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4200.3
زمان: 
11/17 13:26
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 4200.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":4200.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398