کمترین: 
3194.1
بیشترین: 
3194.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3194.1
زمان: 
11/17 13:26
قیمت دلار کانادا امروز 17 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 بهمن 1397 , 3194.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":3194.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398