کمترین: 
3824.9
بیشترین: 
3824.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3824.9
زمان: 
11/17 13:26
قیمت ین ژاپن امروز 17 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 3824.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":3824.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398