کمترین: 
622.7
بیشترین: 
622.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
622.7
زمان: 
11/17 13:26
قیمت یوان چین امروز 17 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 622.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":622.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398