کمترین: 
807.6
بیشترین: 
807.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
807.6
زمان: 
11/17 13:26
قیمت لیر ترکیه امروز 17 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 807.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":807.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398