کمترین: 
5441.4
بیشترین: 
5441.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5441.4
زمان: 
11/17 13:26
قیمت پوند امروز 17 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 17 بهمن 1397 , 5441.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":5441.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399