کمترین: 
4788.1
بیشترین: 
4788.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4788.1
زمان: 
11/17 13:26
قیمت یورو امروز 17 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 17 بهمن 1397 , 4788.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:26","price":4788.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398